ป้ายไฟโซล่าเซลล์ ป้ายเขตโรงเรียน ป้ายไฟเตือนเขตโรงงานก่อสร้าง ฯลฯ ไฟจราจรโซล่าเซลล์ ป้ายเตือนเขตโรงเรียนโซล่าร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์,ป้ายไฟกระพริบเตือนทางโค้งโซล่าเซลล์ ราคาถูก สินค้าผลิตในประเทศไทย

ป้ายจราจรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน โดยสามารถสั่งทำป้ายและเลือกรูปหรือข้อความเปลี่ยนได้ตามชอบ หลักการทำงานโดยประจุกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์จ่ายให้กับแบตเตอรี่ และจ่ายให้กับหลอด LED ในเวลากลางคืน สำรองไฟได้สองวันกรณีที่ไม่มีแดด มีให้เลือกทั้งขนาดLED 120หลอด และ 144หลอด กระพริบ 60 ครั้ง / นาที หรือปรับได้ตามชอบ