ป้ายไฟโซล่าเซลล์ ป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลล์ ป้ายเตือนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาถูก สินค้าคุณภาพผลิตในประเทศไทย

ป้ายจราจรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน หลักการทำงานโดยประจุกระแสไฟจากแผงโซล่าเซลล์จ่ายให้กับแบตเตอรี่ และจ่ายให้กับหลอด LED ในเวลากลางคืน สำรองไฟได้สองวันกรณีที่ไม่มีแดด มีให้เลือกทั้งขนาด LED 120หลอด กระพริบ 60 ครั้ง / นาที หรือปรับได้ตามชอบ