สายดูดเสมหะระบบปิดเหมาะกับการใช้งานในยุคสมัยที่มีการแพร่ระบาดโรคติดต่อมากมาย ทำให้การSuction มีความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจามีนวัตกรรมการลดการฟุ้งระอองและแพร่เชื้อ ด้วยวาวล์เปิดปิดระบบสองชั้น
มีขนาดหลากหลายให้เลือกให้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่หลากหลาย