เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจให้แก่ผู้ป่วยได้อัตโนมัติ ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่สาธารณะ สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็ก ถึงผู้ใหญ่ ดูแลรักษางาน ที่แผ่นกรตุกมีแผ่นวิเคราะห์การทำ CPR