เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบ Biphasic มีโหมดการทำงานดังนี้

  1. Defibrillation mode
  2. AED mode
  3. Synchronize Cardioversion mode
  4. Pacing mode
  5. Monitor mode

สามารถติดตามสัญญาณชีพ,ระดับบออกซิเจนในเลือด และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจได้
สามารถใช้บนรถพยาบาล และเฮลิคอร์เตอร์ได้