เครื่องช่วยหายใจใช้ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการหายใจ สามารถใช้งานกับผู้ป่วยวิกฤตได้ หน้าจอสัมผัส มีโหมดการใช้งานสำหรับ ICU สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับปอดของผู้ป่วยได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากเป็นระบบอัดอากาศในตัว