เครื่องวัดความดันและออกซิเจนในเลือด สามารถวัดระดับความดันเลือด และติดตามปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบต่อเนื่องได้ เหมาะสำหรับ ตึกผู้ป่วยทั่วไป หรือ ตึกผู้ป่วยนอก(OPD)
หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข 7-Segment สว่างเห็นชัดเจนในระยะไกล และมีหน้าจอติดตามรูปคลื่นSpo2
สามารถตั้งช่วงเวลาวัดความดันแบบต่อเนื่องได้