เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นเครื่องสำหรับการควบคุมการให้สารน้ำ เช่น น้ำเกลือ,ยา เป็นต้น เข้าสู่กระแสเลือดของผู้ป่วย

  •  เป็นหน้าจอสีระบบสัมผัส เมนูภาษาไทย
  • สามารถใช้ร่วมกับ SET หลายหลายยี่ห้อ
  • สามารถใช้ให้เลือดได้
  • ใช้ได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่