แผ่นกระตุกหัวใจ AED pad ใช้สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจ(defibrillator) หรือ เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ(AED) สามารถใช้งานใช้งานได้กับหลากหลายรุ่นหลายหลายยี่ห้อ