ไฟกระพริบไซเรนโซล่าเซลล์ (Solar Siren) ไฟไซเรน ใช้กับยอดตึกเพื่อกระพริบเตือนการจราจรทางอากาศ หรือ ใช้บนพื้นราบกับจุดที่มีการก่อสร้าง หรืองานทุ่นในทะเล เพื่อกระพริบเตือนเขตก่อสร้างหรืออื่นๆ

ไฟไซเรนโซล่าเซลล์ ใช้แทนไฟไซเรนแบบเดิมโดยไม่ต้องเดินสายไฟ และสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือติดตั้ง สามารถใช้ติดเป็นไฟเตือนยอดตึก ไฟเตือนตามสนามบินเวลาเครื่องบินลงจอด ฯลฯ แนะนำให้ติดตั้งไฟไซเรนโซล่าเซลล์กลางแจ้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะ ไฟไซเรนโซล่าเซลล์ ต้องได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ มี 2 สีให้เลือก คือ สีเหลือง และสีแดง และมีแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง